Goede zorg en samen leuk spelen

Bij de kinderdagverblijven Polleke en de Bengels wordt goede zorg geboden, aan kinderen van 0 tot 4 jaar, door een team van enthousiaste, vaste pedagogisch medewerkers met wie uw kind een band van vertrouwen kan opbouwen.

Wij hechten aan een goed en open contact tussen de ouders en pedagogisch medewerkers. Wanneer zij goed op de hoogte zijn van bijzonderheden over uw kind, kunnen ze daar ook adequaat op inspelen.

Om de dag voorspelbaar te maken voor de kinderen gebruiken we een dagindeling waarin verzorging en speelmomenten elkaar afwisselen. Deze dagindeling geeft houvast aan kinderen. Bij de jongste kinderen wordt zoveel mogelijk aangesloten op het dagelijkse ritme zoals kinderen dat thuis gewend zijn.

Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers krijgen de kinderen gevarieerde spelsituaties aangeboden, terwijl er tevens genoeg ruimte blijft voor vrij spel. Het samenspelen in het kinderdagverblijf heeft een positief effect op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Er wordt Voor-en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) aangeboden (zie Activiteitenaanbod).

Als het weer het toelaat gaan de (oudere) kinderen iedere dag naar buiten. Actief buiten bezig zijn is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze krijgen frisse lucht binnen en ze bewegen veel waardoor de motoriek zich verder ontwikkelt.